Specificatie, Ontwerp en Engineering

Door de hedendaagse contractvormen als: Design &Construct, Design Build Finance Maintain.

Ingegeven door de vraag vanuit de Markt, de Markt de mogelijkheid te bieden keuzes te maken in het ontwerp, heeft er een culturele aardverschuiving plaatsgehad. Aardverschuiving voor zowel Opdrachtgever, Opdrachtnemer maar ook advies- en ingenieurbureau's.

De praktijk leert ons het volgende:

Wat heeft LEB Automation BV reeds betekend in de Specificatie, Ontwerp en Engineering van de Infra markt?

Onder Links wordt u verwezen naar de betreffende normen.

 

Afbeelding diagrammen te hanteren voor State, Gedrag en Struktuur

Afbeelding te volgen LifeCycle