Infra

De hedendaagse toename van vervoer over de weg en spoor, de steeds beperkende ruimte om uit te breiden en de verscherpte eisen aan ons milieu leidt in meerdere mate tot het aanleggen van tunnels.

Tunnels van verschillende aard: geboorde-, afgezonden, landtunnels, etc.

De wet en regelgeving rond tunnels heeft de laatste jaren een slag gemaakt, o.a. gebaseerd op tunnelcalamiteiten, zijnde Sint Gotthard, Mont Blanc en Kaprun.

Dit houdt in dat sedert 2004 voor Nederlandse wegtunnels de Tunnelwet van toepassing is. In deze wetgeving welke gevormd wordt door meerdere documenten staat niet alleen omschreven welke veiligheidsystemen minimaal geïnstalleerd dienen te zijn, maar ook welke eisen gesteld worden aan de betrokken organisatie's, o.a. de Tunnelbeheerder.

Verder zijn er aspecten als voldoen aan het gebruikersbesluit in plaats van het vroegere bouwbesluit, ook deze wijziging heeft gevolgen voor de specificatie, ontwerp en instandhouding van de objecten.

Onder Links wordt u verwezen naar de betreffende tunnelwet pagina.

Wat heeft LEB Automation BV reeds betekend in de Infra markt?

Voor genoemde System Engineering verwijs ik u graag naar de pagina 'Ontwerp en Engineering'.

 

Afbeelding in aanbouw zijnde afzink delen 2eCoentunnel

Afbeelding uiteindelijke uitvoering 1e en 2e Coentunnel

Afbeelding in aanbouwzijnde Landtunnel bij Utrecht LeidseRijn