Missie

LEB Automation BV ziet de laatste jaren vernieuwde contractvormen inclusief verrekening op prestatie c.q. boetebepalingen verschijnen.

Verder wordt meer en meer door OpdrachtGever gestuurd op proces in plaats van produkt.

LEB Automation heeft als missie projectvoering op basis van minimale inspanning, maximale effectiviteit te bedrijven. Een peiler hiervoor is efficiënt werken. Resultaat is beter resultaat voor OpdrachtGever en OpdrachtNemer.

Visie

De doelstellingen welke hiermee gepaard gaan zijn:

Strategie

Bij de invulling van bovengenoemde doelstellingen wordt gebruik gemaakt van strategische keuzen.

Belangrijk hierin is de invulling van de doelstelling 'Respect hebben voor elkaars belangen'. Vanuit de OpdrachtNemer kan hierin leidend zijn 'Winst maken' in het kader van het bestaansrecht. Voor OpdrachtGever kan dit zijn 'aantoonbaarheid' in het kader van afdekken eisen Stakeholders.

Rapportage van het project dient te geschieden op vooraf gedefinieerde KSF’s en KPI’s.

Onze ervaring leert dat, bijna alles wat we als mens uitvoeren, gebaseerd is op standaarden vanuit projectmanagement, zijnde:
Afhankelijk van de ‘Input’, de gevraagde ‘Output’, de besturende processen (opgelegde beperkingen) en de ondersteunende processen, de uit te voeren ‘Activiteit’ bepaald dient te worden.Activiteiten welke zich verder ontwikkelen in planning, kosten, competenties uitvoerende, etc.
Tijdens het gehele proces dient gebruik te worden gemaakt van: Plan, Do, Act, Check (Deming circle).
Rekening dient te worden gehouden met: Proces, Profit, Portfolio, Profit; Effectiviteit en efficiëntie zijn speerpunten (tijd is schars zowel in onze privé als zakelijke omgeving).

Afbeelding Indeling processen.


Afbeelding Deming circle

 

versie1.0